Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan vi på dette spesifikke nettstedet, eid av Maria Holand Tøsse, heretter kalt Nettstedet, samler inn og bruker informasjon om besøkende.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra Nettstedet, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Vi som drifter Nettstedet, heretter kalt Vi, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte eventuelle kontaktskjemaer eller deletjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi vil vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Hvis du har spørsmål knyttet til Nettstedets behandling av denne personvernerklæringen eller personopplysninger generelt, kan du kontakte oss på:

Maria Holand Tøsse

mariaholandtosse@gmail.com

Webanalyse og informasjonskapsler

For å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker Nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

All informasjonen som samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler er anonymisert slik at du ikke kan identifiseres som enkeltperson basert på informasjonen Vi innhenter.

Påmelding til nyhetsbrev

Det er mulig å melde seg på nyhetsbrev på Nettstedet. Vi benytter tjenesten Mailchimp til å håndtere nyhetsbrevene våre. I Mailchimp måler vi bare samletall, slik at vi kan forbedre og videreutvikle vårt nyhetsbrev.

Mailchimp er en skytjeneste levert fra USA, det er inngått databehandleravtale med leverandøren som er tilsluttet Privacy Shield-ordningen. Her kan du lese Mailchimp sin databehandleravtale: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Opplysningene Vi samler om deg er: Fornavn, hvis du ønsker å oppgi dette, e-postadresse, samt hvilket skjema du benyttet til å melde deg på nyhetsbrevet.

Din e-postadresse blir ikke benyttet til andre formål enn utsending av nyhetsbrev. Vi deler ikke adressen med andre aktører.

Du kan selv velge å avslutte eller endre abonnement når som helst. Du får en bekreftelse på e-post etter påmelding med lenker for å endre abonnementet ditt, i tillegg er det informasjon om dette i hver e-postutsendelse. Opplysningene dine slettes automatisk når du melder deg av tjenesten. Det er også manuelle sletterutiner for lister/opplysninger som ikke lenger er i bruk.

Du har rett til å be oss om innsyn i opplysningene dine i Mailchimp og korrigering av eventuelle feil, eller eventuelt sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen. Dersom du mener at behandlingen krenker ditt personvern kan du klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette.

Side- og tjenestefunksjonalitet

‍Det kan blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse.

Linker til andre nettsteder og sosiale medier

Nettstedet kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles hos dem. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Vi tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for disse tredjepartsnettstedene når du besøker og bruker dem.

Du kan selv håndtere informasjonskapsler i din nettleser

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene ‍Vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til å få utlevert eller overført personopplysningene. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss. Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser med oss først.